نحوه پوشش دهی و حمایت در خانه

پرورشگاه صنعتی علاوه بر پذیرش فرزندان در طرحی دیگر از ایتام در صورتی که محیط خانواده برای فرزند امن باشد با حمایت مالی ایتام را در خانواده خود نگهداری میکند سیاست کلی به این صورت است اگر یتمی در کنار مادر یا اقوامی هستند که بضاعت مالی برای نگهداری فرزند ندارند آنها را حمایت می نماید و مانع جدایی فرزندان از خانواده ها و لطمه روحی آنها می شود. روند پذیرش بدین صورت می باشد ایتام بعد ازمعرفی خیرین یا تقاضای خود خانواده یا آشنایان و بستگان ، مسئول مددکاری از محل و خانواده بازدید به عمل می آورد و در صورتی که واجد شرایط باشند پذیرش میگرددو مورد حمایت در منزل میشود.  در حال حاضر این بنیاد 111 نفر از ایتام را به صورت پرداخت کمک هزینه تحصیلی (شامل شهریه مدرسه،خرید لوازم التحریر،فرم مدرسه و...) و سبد غذایی حمایت می نماید.