چارت سازمانی

امور مالی و حسابداری

حمید سلجوقی نژاد ( مشاور و ناظر مالی)
فرح سخنور  لیسانس حسابداری
نوشین معتمد لیسانس حسابداری
رویا خواجه ( لیسانس کامپیوتر)

 

مددکاری

 

صدیقه سعیدی : لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی (شاخه علوم تربیتی)

 واحد فرهنگی مذهبی

 

 

محمد مهدی علوی فر: لیسانس حوزه

 

 امور اداری و دفتری

زهرا صاحب اختیاری

 

 

واحد انفورماتیک

 

 

رویا خواجه ( لیسانس کامپیوتر)

 واحد بهداشت و درمان

سرکار خانم دکتر مریم مهر شریف
طاهره صمدزاده: مسئول بهداشت و درمان

 

 آموزش

 

 

مرتضی عسکری ( لیسانس کامپیوتر

 واحد دبستان 

عباس بهشتی فر: بازنشسته آموزش و پرورش،
منصور غضنفری: بازنشسته آموزش و پرورش
زهرا غضنفری: لیسانس علوم تربیتی،

واحد راهنمایی

مسعود  نژاد زمانی: فوق دیپلم حرفه و فن، بازنشسته آموزش و پرورش،
ابراهیم کاوه: فوق دیپلم معدن
اشرف تقی زاده: بازنشسته آموزش و پرورش،

واحد دبیرستان

 

 

محمد مومنی:  بازنشسته آموزش و پرورش،
عباس طرماحی: بازنشسته آموزش و پرورش،
جواد صرصرشاهی: فوق لیسانس مدیریت،

 

خانه مستقل

 

مهدی ذونعمت: بازنشسته آموزش و پرورش

 

انبار و تدارکات

 

مهدی سعید: مسئول تدارکات
حسین عرب پور: انبار دار

 

 کتابخانه 

علیجان غضنفری: مسئول کتابخانه  بازنشسته آموزش و پرورش

 

 

مرکز شبانه روزی دخترانه حضرت فاطمه (س) بم

کارمندان مرکز بم و رشته های مرتبط

حمیرا فغفوری : لیسانس روان شناسی بالینی

بتول شیرخانیان : لیسانس خدمات اجتماعی
فائزه مجدکیا : فوق لیسانس روانشناسی
آسیه مشکی : لیسانس آسیب های اجتماعی
فاطمه زارع : لیسانس آسیب های اجتماعی
فرشته بالنگی نژاد : لیسانس تربیت بدنی
نجمه محمدپور: فوق دیپلم مددکاری
زهرا قلندری : لیسانس خدمات اجتماعی
ندازارع : لیسانس حسابدار

عذری پوردهقان : دیپلم
رضا صادقی نیا : دیپلم
سهیل مودتی : دیپلم

 

مستقلات

محمد انجم شعاع

 امور ساختمانی و  تاسیسات

نوروز علی رضایی
مالک نخعی
ایوب زمانی

 

 

 نقلیه و ترابری

حسین خالقی: مسئول اموری نقلیه
ولی حاجی زاده: راننده

 نگهبانی و حراست 

 

اکبر عباس نژاد: نگهبان
محمد عبدالکریمی: نگهبان

 

 

خدمات

محمود مهدی پور: باغبانی نگهداری و سرکشی به خانه باغ شمال
حسین زنگی آبادی:مسئول مزرعه چهارفرسخ
زهرا امیری :مسئول خدمات اداری و دفتری
زمان اسفندیاری : سرایدار و مسئول خدمات حیاط و پارکینگ ها

 

 روابط عمومی 

جواد رجب پور: (فوق دیپلم کامیپوتر